Púť Lurdy 2018

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Hrušov Vás pozýva na

 

Pútnicko – poznávací zájazd

 v roku výročia zjavenia Panny Márie v Lurdoch 1858 – 2018

7.7. – 14.7.2018

 

            La Salette – St. Marie de la Mer – Lurdy – Nevers – Paray le Monial – Ars 

 

7.7. Sobota

Odchod zo Slovenska, nočný prejazd s bezpečnostnými prestávkami do Francúzskych Álp, do Mariánskeho pútnickeho miesta La Salette.

8.7 Nedeľa

V skorých ranných hodinách príchod do La Salette. Zoznámenie s pútnickým miestom, svätá omša, osobné voľno. Popoludní odchod na ubytovanie, nocľah.

9.7. Pondelok

Ráno odchod do St. Marie de la Mer, miesto troch Márii a Sáry (rómskej slúžky). Prehliadka pútnického miesta, svätá omša, oddych, pobyt asi 2-3 hodiny pri mori. Večer príchod do Lúrd, ubytovanie, večera, spoločná modlitba sv. ruženca, nocľah

10.7. Utorok

Celodenný program v Lurdoch. Nocľah. (raňajky, večera)

11.7. Streda

Celodenný program v Lurdoch. Po večernej modlitbe sv. ruženca so sviečkovou procesiou nočný prejazd do Nevers. (raňajky)

12.7. Štvrtok

Ráno príchod do Nevers. Miesto pôsobenia, života i smrti a posledného odpočinku sv. Bernadety.

Pokračovanie putovania do Paray le Monial, kde žila sv. Mária Margita Alacoque, ktorá zažila zjavenie Božského srdca. Večer príchod do Arsu, ubytovanie, večera, nocľah.

13.7. Piatok

Prehliadka Arsu, kde žil i zomrel Ján Mária Vianney. Svätá omša. Osobné voľno. Okolo 13:00 odchod na Slovensko. (raňajky)

14.7. Sobota

Po príchode do Bratislavy v ranných hodinách svätá omša, raňajky. Po raňajkách rozchod podľa nástupných miest.

 

 

Cena pútnického zájazdu: 350€

V cene je zahrnutá doprava, ubytovanie (4x nocľah), sprievodca, kňaz, komplexné poistenie, 3x večera,   4x raňajky.

Nástupné miesta Prešov – Bratislava, podľa prihlásených pútnikov.

Záväzné prihlášky do 31.1.2018 s uhradeným 100€ ako záloha.

Prihlásiť sa môžu aj ľudia, ktorí nie sú z farnosti.

Kontakt: Rímsko-katolícka cirkev farnosť Hrušov 3, 991 42, Tel.:047 488 0136, 0911 990 500

Email: fara.hrusov@gmail.com 

Platba na účet SK18 0900 0000 0000 7433 2622, poštovou poukážkou na Peter Vychlopeň, Hrušov 3, 99142 alebo v hotovosti. 

Pokyny k putovaniu

Blíži sa čas nášho putovania preto ešte niektoré informácie. Autobus je značky Bova so Žilinským evidenčným číslom.
Odchod autobusu 07.07.2018 07:15 Žilina – pri vlakovej stanici
09:00 Zvolen – pri vlakovej stanici,
10:00 Hrušov – pred obecným úradom
12:00 Nitra – pri vlakovej stanici
12:30 Zeleneč – parkovisko pri čerpacej stanici
13:00 Bratislava – čerpacia stanica OMV pri Auparku

Odprúčam nezabudnúť si cestovný doklad, lieky, modlitbovú knižku, pohodlnú obuv, malý vankúš na cestovanie, plavky, destilát pre žalúdočné problémy.
V autobuse bude možnosť zakúpenia nápojov, káva, čaj.
Kedže bude teplé obdobie nezabudnime na pitný režim.
Autobus približne každé 3 až 4 hodiny bude mať zdravotné prestávky.
Zaujatie miesta v autobuse bude podľa zasadacieho poriadku. V Lurdoch budeme mať 2x večeru a 2x raňajky, v Arse bude večera a raňajky, po príchode na Slovensko v sobotu ráno budú slovenské raňajky. Ostatné stravovanie si každý zabezpečuje sám.
V Lurdoch niekedy býva i daždivé počasie preto je dobre vziať si nejakú vetrovku, pršiplášť.
Teším sa na spoločné putovanie a nezabudnime vziať si so sebou trpezlivosť, dobrotu a hlavne lásku.
Pozdravuje vás Pán farár Peter.