Nedeľná svätá omša 15.11.

 V dôsledku opatrení, prijatých v súvislosti so šírením COVID-19, bude svätá omša a modlitba svätého ruženca 15.11.2020 vysielaná naživo.

Modlitba svätého ruženca: 09:20

Svätá omša: 10:00