Čo plánujeme 2018

2. marec Výročie posvätenia Chrámu
6. máj, 15. september Púť Kalvária
13. máj 1. sväté prijimanie
19. máj Púť sanktuárium hora Butkov
Máj – jún Púť s deťmi
7. – 14. jún Púť Lurdy
15. august Slávenie patrocínia Čelovce
3. november Deň farnosti