Čo plánujeme 2016

28. február, 2. marec Výročie posvätenia oltára a kostola
Apríl  Oprava omietok kostol
jar 2016 Pokračovanie v rekonštrukcii Kalvárie
1. máj púť Kalvária
8. máj 1. sväté prijímanie
6.-10. jún púť Rím
Koniec júla Krakow, stretnutie mladých so svätým otcom
14. august púť Čelovce
15. september púť Kalvária