Dobrá novina 2020

Drahí veriaci, keďže naši koledníci Dobrej noviny nemôžu prísť tento rok k Vám domov, môžete si ich vianočný vinš vypočuť v tomto videu.

Projekt Dobrej noviny môžete podporiť Vaším darom na účte SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (účet verejnej zbierky). Ďakujeme Vám za podporu.