Z histórie farského úradu v Hrušove

1332 -1337 – prvé správy o farskom úrade Hrušove
1500 – pravdepodobné postavenie kostola v lokalite Bralo – chodieval farár z Nyiek
1762 – dostavaný a vysvätený nový Kostol všetkých svätých na južnej strane dediny
1773 – postavená kaplnka na kopci Stráňa za účasti obyvateľov z okolitých obcí
1787 – vedená matrika, v nej zaznamenaný kňaz Jozef Bonaventúra Mauksch z rehole Kamaldulov
1790 – 1810 – vysvätení farári pôvodom z Hrušova – Stacho, Lukačovič (zomrel ako 32 ročný)
1815 – Hajzi – pôsobil 30 rokov (neoverená informácia) pochovaný v Hrušove
1887 – organista Štefan Romančík
1882 – Gašpar Bognár zomrel 6.6.1884 pochovaný v Hrušove
1895 – 1896 Karolly Schrutta
1896 – 1910 Karusek Kovács
1910 – 1912 Šándor Gütler
1912 – 1913 Ištván Anay
1913 – 1916 Nandor Anderka.
1917 – 1923 Ernest Pastierik
1917 – zobrali zvony pre vojenské účely
1918 – organista – učiteľ Ján Valašek pôsobil 12 rokov
1921 – zakúpený nový zvon stredný
1922 – nový organ z Kutnej Hory od Jozefa Malzera
1923 – nová kaplnka na Kalvárii
1923 – 1926 Anton Pánik
1925 – zakúpený veľký zvon
1926 – 1929 Ľudevít Mištery
1926 – 1929 – krátke posôbenie kňazov Šándor Besnyák , Teodor Bussay, Deršo Baláž
1929 – Ľudovít Hükter a kanonik Čajkovský (tlmočil z maďarčiny)
1930 – 1934 Hugo Sulik
1931 – organista Mankovecký konflikt s nástupcom Emilom Suroviakom
1932 – organista Ružička– podpora miestnej dychovej hudby, organisti Strouhal, Kukula – prvé divadlo v obci
1933 – organista Bobiš – nacvičil divadlo Kamenný chodníček

ďalší organisti: Törek, Abelovský, Varga, Kováč, Jozef Minárik a Matúš Kamas
súčasní organisti: Anton Brindza, Marek Matušov

1933 – zvonička na Kalvárii
1934 – 1938 František Morvay – mal auto, založil pestovateľský liehovar
1937 – nácvik divadla – Pašiové hry, pokus o pripojenie k Vinici
1938 – 1939 Aurel Košinár a Štefan Hudec
1939 – 1955 Štefan Mikuška – záchrana miestnych obyvateľov počas nemeckej okupácie
1950 – výstavba zastavení krížovej cesty na Kalvárii
1955 – 1957 Štefan Herko – dekoračná a parková úprava okolia kostola
1957 – 1958 Martin Hrbča
1958 – 1959 Demeter Fehér
1959 – 1964 Ondrej Gálik – dal urobiť kamenné schody z fary do kostola /každý chlap 1 schodu/
1959 – obnova kostola – vnútorné maľby
1960 – obnova kostola zvonku
1964 – 1970 Jozef Vadovič
1964 – veľká birmovka, oprava Kalvárie
1970 – Štefan Varga
1973 – oprava veže kostola a prestavba božieho hrobu
1973 – úmrtie Štefana Vargu, zastupovanie farár Meszároš a Ondrej Gálik
1973 – 1976 Stanislav Šľapák
1976 – 1983 Jozef Marko
1983 – 1990 Emil Šútor
1984 – 1986 – maľovanie kostola, krytina, fasáda, oplotenie, oltár, podlaha
1986 – posviacka opraveného kostola
1987 – oprava fary
1990 – obnovenie tradičných procesíí na Kalváriu
1990 – 1995 Jozef Masarovič
1992 – 1993 – oprava kaplnky na Kalvárii
1995 – 2004 – Ján Salik
1996 – tri nové kríže na Kalvárii
2001 – 2002 – rozšírenie chóru, schodišťa, zábradlia (P. Bendík st. )
2004 – 2007 Alojz Halgašík – modernizácia fary
2007 – 2010 Martin Paška – rekonštrukcia kúrenia v kostole
2010 – Peter Vychlopeň
2011 – výmena okien na kostole, kotolňa na fare
2012 – 250. výročie postavenia a vysvätenia kostola
2013- 2014 – úprava okolia kostola
2014 – konsekrácia oltára a kostola